Hướng dẫn thanh toán khoản vay OnCredit


Để thanh toán khoản vay OnCredit bằng Ví MoMo, bạn vui lòng thực hiện các bước như hướng dẫn dưới đây.

Chọn mục “Thanh toán vay tiêu dùng”
Chọn OnCredit
Nhập Số hợp đồng
Kiểm tra thông tin
Hoàn tất giao dịch
 1. 1

  Chọn mục “Thanh toán vay tiêu dùng”

  Mở Ví MoMo, chọn mục “Thanh toán vay tiêu dùng” tại màn hình chính.
 2. 2

  Chọn OnCredit

 3. 3

  Nhập Số hợp đồng

  Nhập Số hợp đồng và chọn “Tiếp tục”.
 4. 4

  Kiểm tra thông tin

  Kiểm tra thông tin thanh toán, chọn “Tiếp tục”.

 5. 5

  Hoàn tất giao dịch

  Xác nhận thanh toán để hoàn tất giao dịch.

Đánh giá: 5 / {{TotalRate}}
- 4.4K lượt xem

Cảm ơn bạn đã đánh giá!