Hướng dẫn đặt mua Vé Xe Rẻ trên MoMo


Lựa chọn địa điểm và thời gian khởi hành
Lựa chọn nhà xe
Lựa chọn chỗ ngồi
Điền thông tin số điện thoại người đặt
Chọn hình thức thanh toán
Xác nhận thanh toán qua Ví MoMo
Thanh toán
 1. 1

  Lựa chọn địa điểm và thời gian khởi hành

 2. 2

  Lựa chọn nhà xe

 3. 3

  Lựa chọn chỗ ngồi

  (Giá vé thay đổi tùy vào chỗ ngồi bạn chọn)
 4. 4

  Điền thông tin số điện thoại người đặt

 5. 5

  Chọn hình thức thanh toán

 6. 6

  Xác nhận thanh toán qua Ví MoMo

 7. 7

  Thanh toán

Lựa chọn địa điểm và thời gian khởi hành
Lựa chọn nhà xe
Lựa chọn chỗ ngồi
Điền thông tin số điện thoại người đặt
Chọn hình thức thanh toán
Xác nhận thanh toán qua Ví MoMo
Thanh toán
 1. 1

  Lựa chọn địa điểm và thời gian khởi hành

 2. 2

  Lựa chọn nhà xe

 3. 3

  Lựa chọn chỗ ngồi

  (Giá vé thay đổi tùy vào chỗ ngồi bạn chọn)
 4. 4

  Điền thông tin số điện thoại người đặt

 5. 5

  Chọn hình thức thanh toán

 6. 6

  Xác nhận thanh toán qua Ví MoMo

 7. 7

  Thanh toán

Lựa chọn địa điểm và thời gian khởi hành
Lựa chọn thời gian khởi hành và nhà xe
Lựa chọn chỗ ngồi
Điền thông tin số điện thoại người đặt
Xác nhận thông tin người đặt, chuyến đi, số ghế
Thanh toán
 1. 1

  Lựa chọn địa điểm và thời gian khởi hành

 2. 2

  Lựa chọn thời gian khởi hành và nhà xe

 3. 3

  Lựa chọn chỗ ngồi

  (Giá vé thay đổi tùy vào chỗ ngồi bạn chọn)
 4. 4

  Điền thông tin số điện thoại người đặt

 5. 5

  Xác nhận thông tin người đặt, chuyến đi, số ghế

 6. 6

  Thanh toán

Đánh giá: 5 / {{TotalRate}}
- 2.8K lượt xem

Cảm ơn bạn đã đánh giá!