Hướng dẫn hủy liên kết tài khoản PVComBank


Tại màn hình chính, chọn “Ví Của Tôi”
Chọn mục “Quản lý thẻ/tài khoản”
Chọn tài khoản PVComBank đang liên kết
Chọn nút “Hủy Liên Kết”
Chọn nút “Có” để xác nhận hủy liên kết
 1. 1

  Tại màn hình chính, chọn “Ví Của Tôi”

 2. 2

  Chọn mục “Quản lý thẻ/tài khoản”

 3. 3

  Chọn tài khoản PVComBank đang liên kết

 4. 4

  Chọn nút “Hủy Liên Kết”

 5. 5

  Chọn nút “Có” để xác nhận hủy liên kết

Đánh giá: 5 / {{TotalRate}}
- 3.5K lượt xem

Cảm ơn bạn đã đánh giá!

Tags: