MoMo - Dịch vụ chuyển tiền
  
Đơn giản    An toàn    Riêng tư
  
  
  
     

Là sản phẩm của       Ủy quyền bởi  

Tại sao nên dùng MoMo?
Gửi nhận tiền siêu nhanh, đơn giản thông qua số điện thoại di động;
Nạp tiền, rút tiền từ tài khoản ví MoMo dễ dàng thông qua gần 4.000 điểm trên toàn quốc
và hầu hết các ngân hàng đã có tại Việt Nam
Hỗ trợ tính năng nhắc thanh toán hóa đơn hàng tháng và thanh toán nhanh tiền điện,
nước, internet, điện thoại… chỉ với một lần bấm;
An toàn tuyệt đối với mã PIN truy cập 6 chữ số. Ứng dụng được thiết kế bảo mật 256bit
theo chuẩn ngân hàng và chứng nhận bảo mật Verisign;
Đơn giản, an toàn, riêng tư.
Tiêu đề của tôi