Tin tức
KHUYẾN MÃI

Biểu phí

14/08/2015 - 18:09

Áp dụng tại các cửa hàng MoMo từ ngày 1/1/2015

DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN TẠI CỬA HÀNG:

Số tiền chuyển (vnđ)     Phí (vnđ)
100.000 - 5.000.000     30.000

Lưu ý:

- Dịch vụ không thu phí người nhận.

- Trong vòng 30 ngày kể từ ngày gửi nếu không có người nhận, chúng tôi sẽ trả lại tiền cho người gửi.

DỊCH VỤ NẠP/RÚT TIỀN TỪ ỨNG DỤNG MOMO:

- Miễn phí nạp tiền

- Phí rút tiền: 

Số tiền rút (vnđ)    Phí (vnđ)
50.000 - 1.000.000 8.000 
1.000.001 - 2.000.000 12.000
2.000.001 - 3.000.000 20.000
3.000.001 - 5.000.000 35.000 

Lưu ý: Phí này sẽ trừ trực tiếp tài khoản MoMo của khách hàng.