Ngày Sinh Tồn

Ngày Sinh Tồn

  • Hostile
  • ·
  • 2021
  • ·
  • 82 phút
5.4
60%
Asset 4
56%

Nội dung

Juliette, a lone survivor of an apocalyptic era, fights to survive against hunger, thirst, a broken leg and strange disturbing creatures that only...Xem thêm
Ngày chiếu
01/08/2021
Thể loại
Chính kịch, Khoa học - Viễn tưởng, Kinh dị, Lãng mạn
Quốc gia
Mỹ
Xem trailer
Xem review