Chính sách quyền riêng tư

Chính sách Quyền riêng tư của MoMo nhằm giúp Quý khách hiểu MoMo thu thập dữ liệu gì liên quan tới Quý khách, tại sao MoMo thu thập và MoMo làm gì với dữ liệu đó. Quý khách đã tin tưởng sử dụng MoMo và chia sẻ thông tin với MoMo, nên MoMo cam kết chỉ sử dụng thông tin của Quý khách để tạo ra các dịch vụ tốt hơn cho Quý khách.

I. GIỚI THIỆU

Chính sách Quyền riêng tư của MoMo nhằm giúp Quý khách hiểu MoMo thu thập dữ liệu gì liên quan tới Quý khách, tại sao MoMo thu thập và MoMo làm gì với dữ liệu đó. Quý khách đã tin tưởng sử dụng MoMo và chia sẻ thông tin với MoMo, nên MoMo cam kết chỉ sử dụng thông tin của Quý khách để tạo ra các dịch vụ tốt hơn cho Quý khách.

II. PHẠM VI ÁP DỤNG

Chính sách này áp dụng với mọi người dùng dịch vụ của MoMo, bao gồm:

 • Những người sử dụng ứng dụng MoMo, trang web momo.vn, hoặc các ứng dụng và trang web của các bên thứ ba có sử dụng API của MoMo.
 • Những người liên hệ với MoMo hay nói cách khác là gửi thông tin đến MoMo qua tổng đài, ứng dụng, trang web, tài khoản mạng xã hội và các kênh khác của MoMo. 

III. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG MOMO THU THẬP

Tóm tắt: MoMo thu thập các loại thông tin sau đây:

 • Thông tin mà Quý khách cung cấp cho MoMo khi tạo tài khoản trên ứng dụng MoMo.
 • Thông tin được tạo ra khi Quý khách sử dụng các dịch vụ của MoMo, như vị trí, thông tin thiết bị, và lịch sử giao dịch.
 • Thông tin từ các nguồn khác, như các đối tác của MoMo và các bên thứ ba sử dụng API của MoMo.
 • Thông tin khác mà MoMo cần nhằm thực hiện nghĩa vụ pháp lý.

1. Thông tin Quý khách cung cấp

Bao gồm thông tin được gửi khi Quý khách:

 • Tạo hoặc cập nhật tài khoản MoMo. Tùy thuộc vào các dịch vụ MoMo mà Quý khách sử dụng, thông tin có thể bao gồm tên, email, số điện thoại, tên đăng nhập, ảnh, số thẻ CMND, ngày sinh, giới tính, địa chỉ của Quý khách.
 • Liên hệ với MoMo qua tổng đài, ứng dụng, trang web và tài khoản mạng xã hội của MoMo.
 • Liên hệ với người khác thông qua các dịch vụ của MoMo như dịch vụ “Chuyển tiền”, “Gửi tiền mừng”.
 • Hoàn thành các bản khảo sát người dùng do MoMo gửi.
 • Kích hoạt các tính năng cho phép MoMo truy cập vào danh bạ, ảnh hoặc vị trí thiết bị của Quý khách.

2. Thông tin được tạo ra khi Quý khách sử dụng các dịch vụ của MoMo

Bao gồm:

- Nếu Quý khách cho phép ứng dụng MoMo thu thập thông tin vị trí của thiết bị, MoMo sẽ thu thập thông tin vị trí chính xác hoặc tương đối của Quý khách thông qua dữ liệu như GPS, địa chỉ IP và WiFi. Khi Quý khách sử dụng tính năng “Tìm điểm giao dịch” hoặc “Tìm điểm chấp nhận thanh toán” trên ứng dụng MoMo, MoMo sẽ tự động hiển thị vị trí của Quý khách trên bản đồ và vị trí của các điểm giao dịch MoMo hoặc các điểm chấp nhận thanh toán MoMo gần nhất với vị trí của Quý khách.

- MoMo có thể thu thập thông tin vị trí khi ứng dụng MoMo đang chạy ở chế độ hiển thị (ứng dụng đang mở và hiển thị trên màn hình) hoặc ở chế độ ẩn (ứng dụng đang mở nhưng không hiển thị trên màn hình).

- MoMo thu thập các thông tin giao dịch liên quan đến việc Quý khách sử dụng dịch vụ của MoMo, bao gồm các loại dịch vụ Quý khách yêu cầu, ngày giờ sử dụng dịch vụ, số tiền phải trả, và các thông tin giao dịch liên quan khác.

- MoMo thu thập thông tin về cách Quý khách tương tác với các dịch vụ của MoMo, các tùy chọn và thiết lập được chọn. Trong một số trường hợp MoMo thu thập thông tin thông qua việc sử dụng các cookie, thẻ điểm ảnh và các công nghệ tương tự cho phép tạo và duy trì các mã nhận diện duy nhất.

- MoMo có thể thu thập thông tin về thiết bị Quý khách sử dụng để truy cập dịch vụ của MoMo, bao gồm model phần cứng, hệ điều hành và phiên bản, phần mềm, tên tập tin và phiên bản, ngôn ngữ ưu tiên, mã nhận diện thiết bị duy nhất, mã nhận diện quảng cáo, số seri, và thông tin mạng di động.

- Khi Quý khách tương tác với các dịch vụ của MoMo, MoMo thu thập nhật ký máy chủ, có thể bao gồm các thông tin như địa chỉ IP của thiết bị, ngày giờ truy cập, tính năng của ứng dụng hoặc các trang đã xem, lỗi ứng dụng và hoạt động hệ thống khác, loại trình duyệt và trang web của bên thứ ba hoặc dịch vụ Quý khách đang sử dụng trước khi tương tác với các dịch vụ của MoMo.

- MoMo cho phép Quý khách nhắn tin cho bạn bè/người thân qua ứng dụng MoMo khi sử dụng dịch vụ “Chuyển tiền”, “Gửi tiền mừng”, hoặc “Chia sẻ bạn bè” trên ứng dụng. Để cung cấp dịch vụ này, MoMo thu thập một số thông tin liên quan đến tin nhắn như ngày giờ của tin nhắn, nhưng không bao gồm nội dung tin nhắn. MoMo sử dụng thông tin này cho các dịch vụ hỗ trợ khách hàng (như để giải quyết tranh chấp của người dùng) và cho các mục đích an toàn, an ninh và phân tích.

- Nếu Quý khách cho phép ứng dụng MoMo truy cập danh bạ trong thiết bị, MoMo có thể thu thập tên và thông tin liên lạc từ danh bạ của Quý khách để hỗ trợ cho các dịch vụ như “Nạp tiền điện thoại”, “Chuyển tiền” và “Gửi tiền mừng”. Khi sử dụng các dịch vụ này, Quý khách có thể chọn số điện thoại liên lạc của bạn bè/ người thân từ danh bạ ngay trong ứng dụng thay vì phải nhập bằng tay.

 • Tạo hoặc cập nhật tài khoản MoMo. Tùy thuộc vào các dịch vụ MoMo mà Quý khách sử dụng, thông tin có thể bao gồm tên, email, số điện thoại, tên đăng nhập, ảnh, số thẻ CMND, ngày sinh, giới tính, địa chỉ của Quý khách.
 • Thông tin giao dịch
 • Thông tin sử dụng và tùy chọn
 • Thông tin thiết bị
 • Thông tin nhật ký
 • Tin nhắn văn bản
 • Thông tin danh bạ

3. Thông tin từ các nguồn khác

Có thể bao gồm:

 • Các bên thứ ba mà thông qua đó Quý khách tạo hoặc truy cập tài khoản MoMo của mình, bao gồm các đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán và thu hộ, các dịch vụ truyền thông xã hội, hoặc các ứng dụng hoặc trang web sử dụng API của MoMo hoặc chia sẻ API của họ với MoMo.
 • Các nguồn thông tin công khai.
 • Thông tin từ các nguồn khác, như các đối tác của MoMo và các bên thứ ba sử dụng API của MoMo.
 • Các đơn vị cung cấp dịch vụ tiếp thị.

MoMo có thể kết hợp thông tin thu thập được từ các nguồn này với thông tin khác mà công ty sở hữu.

4. Các thông tin khác MoMo cần thu thập nhằm tuân thủ nghĩa vụ pháp lý

MoMo sẽ yêu cầu Quý khách cung cấp cho MoMo các thông tin liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ MoMo mà MoMo có thể yêu cầu một cách hợp lý cho các mục đích sau đây:

 • Trợ giúp MoMo tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo Quy Định Pháp Luật;
 • Báo cáo các cơ quan hữu quan hoặc các cơ quan chính phủ về việc tuân thủ những nghĩa vụ đó;
 • Đánh giá việc Quý khách đã tuân thủ, đang tuân thủ và có thể tiếp tục tuân thủ tất cả các nghĩa vụ của mình theo Điều Khoản Sử Dụng của MoMo hay không.

IV. CÁCH MOMO SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA QUÝ KHÁCH

Tóm tắt: MoMo sử dụng thông tin thu thập được

 • Để cung cấp các dịch vụ và tính năng cho Quý khách.
 • Để tăng cường bảo mật cho tài khoản và giao dịch Quý khách.
 • Để hỗ trợ Quý khách khi Quý khách có yêu cầu.
 • Để nghiên cứu và phát triển.
 • Để cung cấp các chương trình khuyến mại hoặc các cuộc thi.
 • Phục vụ các mục đích liên quan đến các thủ tục pháp lý.

MoMo không chia sẻ thông tin cá nhân của Quý khách với bất kỳ bên thứ ba nào cho các mục đích thương mại nằm ngoài các mục đích trên.

Chi tiết: MoMo sử dụng thông tin thu thập được vào việc:

1. Cung cấp các dịch vụ và tính năng

MoMo sử dụng thông tin thu thập được để cung cấp, cá nhân hóa, duy trì và cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của MoMo. Bao gồm:

 • Cung cấp dịch vụ nạp tiền điện thoại, thanh toán hóa đơn, mua sắm, thu hộ, thanh toán tại quầy, thanh toán bằng QR code, chuyển nhận tiền và các dịch vụ khác.
 • Ghi nhớ thông tin để Quý khách không phải nhập lại trong quá trình truy cập hoặc lần tiếp theo khi Quý khách truy cập vào dịch vụ.
 • Cung cấp các tính năng cho phép Quý khách chia sẻ thông tin với người khác, chẳng hạn như khi Quý khách nhận xét về Điểm giao dịch hoặc giới thiệu bạn bè của Quý khách sử dụng MoMo.
 • Cung cấp các tính năng để cá nhân hóa tài khoản MoMo của Quý khách, chẳng hạn như đặt lịch nạp tiền điện thoại tự động.
 • Tự động cập nhật ứng dụng MoMo trên thiết bị của Quý khách, xử lý lỗi phần mềm, các sự cố hoạt động, phân tích dữ liệu, kiểm nghiệm và nghiên cứu.

2. An toàn và an ninh

MoMo sử dụng dữ liệu của Quý khách để duy trì sự an toàn, an ninh và tính toàn vẹn cho các dịch vụ của MoMo. Ví dụ: MoMo thu thập và kiểm soát thông tin giao dịch từ thiết bị và tài khoản của Quý khách để nhận diện hành vi giao dịch đáng ngờ. Ngoài ra MoMo sử dụng họ tên, số điện thoại, số CMND mà Quý khách cung cấp để đối chứng với thông tin của tài khoản ngân hàng mà Quý khách muốn liên kết. Việc này giúp đảm bảo rằng tài khoản ngân hàng liên kết trùng khớp với tài khoản MoMo đã đăng ký, tránh tình trạng lừa đảo, gian lận và giúp bảo vệ cho chính Quý khách

3. Hỗ trợ khách hàng

MoMo sử dụng thông tin thu thập được (bao gồm cả bản ghi âm các cuộc gọi hỗ trợ khách hàng sau khi thông báo cho Quý khách và có sự chấp thuận của Quý khách) để trợ giúp Quý khách khi Quý khách liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của MoMo, bao gồm:

 • Chuyển câu hỏi của Quý khách đến người hỗ trợ phù hợp.
 • Điều tra và giải quyết các thắc mắc của Quý khách.
 • Theo dõi và cải thiện dịch vụ hỗ trợ khách hàng của MoMo.

4. Nghiên cứu và phát triển

MoMo có thể sử dụng thông tin thu thập được để phục vụ công tác kiểm nghiệm, nghiên cứu, phân tích và phát triển sản phẩm. Qua đó, MoMo cải thiện và tăng cường sự an toàn và an ninh cho các dịch vụ của MoMo, phát triển các tính năng và sản phẩm mới và hỗ trợ các giải pháp thanh toán và tài chính liên quan đến các dịch vụ của MoMo.

5. Giao tiếp từ MoMo

MoMo có thể sử dụng thông tin thu thập được để quảng bá với Quý khách về các sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mại, nghiên cứu, khảo sát, tin tức, thông tin cập nhật, các sự kiện, cuộc thi có thưởng, trao các phần thưởng có liên quan, các quảng cáo và nội dung có liên quan về các dịch vụ của MoMo và các dịch vụ của các đối tác khác.

Các kênh liên lạc mà MoMo sẽ sử dụng để giao tiếp với Quý khách bao gồm:

 • Gửi thông báo trên ứng dụng (notification) đến tài khoản MoMo của Quý khách
 • Gửi tin nhắn (SMS) hoặc gọi điện đến số điện thoại của Quý khách theo thông tin MoMo thu thập được từ Quý khách.
 • Gửi thư điện tử đến địa chỉ thư điện tử của Quý khách theo thông tin MoMo thu thập được từ Quý khách.
 • Công bố thông báo hoặc thông tin liên lạc trên trang web www.momo.vn và trên fanpage của MoMo trên Facebook www.facebook.com/vimomo/.

6. Các thủ tục và yêu cầu pháp lý

MoMo có thể sử dụng thông tin thu thập được để điều tra hoặc giải quyết các khiếu nại hoặc tranh chấp liên quan đến việc sử dụng dịch vụ MoMo của Quý khách, hoặc các hoạt động khác được pháp luật hiện hành cho phép.

V. CHIA SẺ VÀ TIẾT LỘ THÔNG TIN

Tóm tắt: Một số dịch vụ và tính năng của MoMo yêu cầu chúng tôi phải chia sẻ thông tin cho một bên thứ ba theo yêu cầu của Quý khách. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin của Quý khách với các công ty liên kết, các đối tác doanh nghiệp của chúng tôi, với công chúng khi Quý khách gửi nội dung lên diễn đàn công cộng, hoặc vì các lý do pháp lý hoặc trong trường hợp có tranh chấp. MoMo sẽ không cho thuê hoặc bán thông tin của Quý khách cho bên thứ ba mà không có sự chấp thuận của Quý khách, theo đúng Quy Định Pháp Luật, ngoại trừ các trường hợp như được nêu trong Chính sách này.

Chi tiết: MoMo có thể chia sẻ thông tin thu thập được:

1. Theo yêu cầu của Quý khách

Bao gồm việc chia sẻ thông tin của Quý khách với các đối tác doanh nghiệp của MoMo. Ví dụ: nếu Quý khách yêu cầu dịch vụ thông qua một bên thứ ba cung cấp hoặc hợp tác, MoMo có thể chia sẻ thông tin của Quý khách với các bên thứ ba đó. Các bên thứ ba có thể là các ứng dụng hoặc trang web khác tích hợp API hoặc dịch vụ của chúng tôi, hoặc các ứng dụng hoặc các trang web có API hoặc dịch vụ mà chúng tôi tích hợp, hoặc các đối tác doanh nghiệp của MoMo cung cấp các thương trình khuyến mại, cuộc thi hoặc dịch vụ chuyên biệt.

2. Với công chúng khi Quý khách gửi nội dung lên diễn đàn công cộng

Chúng tôi luôn lắng nghe ý kiến từ những người dùng của mình, bao gồm thông qua các diễn đàn công cộng như fanpage của MoMo trên Facebook. Khi Quý khách giao tiếp với chúng tôi thông qua các kênh đó, mọi người có thể nhìn thấy các nội dung trao đổi của Quý khách.

3. Với các đơn vị cung cấp dịch vụ và các đối tác doanh nghiệp của MoMo

MoMo có thể cung cấp thông tin cho các đơn vị cung cấp dịch vụ, đơn vị tư vấn, đối tác tiếp thị, hãng nghiên cứu hoặc đối tác doanh nghiệp khác của mình. Ví dụ: MoMo có thể cung cấp thông tin cho các bên đó để họ hỗ trợ tiến hành các cuộc khảo sát và để xử lý các hoạt động thanh toán cho các dịch vụ của chúng tôi. Các thông tin được chia sẻ có thể bao gồm thông tin từ các công cụ như cookie, tệp nhật ký và mã nhận dạng thiết bị. Các đơn vị cung cấp dịch vụ và các đối tác doanh nghiệp của MoMo sẽ được cấp quyền truy cập vào thông tin của Quý khách ở mức độ phù hợp cần thiết để cung cấp Dịch vụ theo các điều khoản bí mật hợp lý.

MoMo có thể xóa các phần dữ liệu có thể nhận dạng Quý khách và chia sẻ dữ liệu được ẩn danh với các bên khác. MoMo cũng có thể kết hợp thông tin của Quý khách những thông tin khác theo cách không còn được kết hợp với Quý khách và chia sẻ thông tin được tổng hợp đó.

4. Vì các lý do pháp lý hoặc trong trường hợp có tranh chấp

MoMo có thể chia sẻ thông tin của Quý khách theo yêu cầu của luật pháp hiện hành, quy định, thỏa thuận điều hành, quy trình pháp lý hoặc yêu cầu của chính quyền.

 • Bao gồm chia sẻ thông tin của Quý khách với các cán bộ hành pháp, các cơ quan chính quyền, hoặc các bên thứ ba khác khi cần thiết để đảm bảo tuân thủ các Điều khoản dịch vụ của chúng tôi, các thỏa thuận người dùng, hoặc các chính sách khác, để bảo vệ quyền hoặc tài sản của MoMo hoặc quyền hoặc tài sản của những người khác, hoặc trong trường hợp có khiếu nại hoặc tranh chấp liên quan đến việc Quý khách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.
 • MoMo cũng có thể truy cập, bảo vệ và chia sẻ thông tin khi MoMo thực sự tin rằng điều đó là cần thiết để: phát hiện, ngăn chặn và giải quyết gian lận và hoạt động phi pháp khác; để tự bảo vệ MoMo, Quý khách và người khác, bao gồm như một phần của việc điều tra; và để ngăn ngừa tổn hại về quyền tài sản, tử vong hoặc thương tích sắp xảy ra với cơ thể. Ví dụ: Theo luật, nếu Quý khách sử dụng thẻ tín dụng của người khác chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với chủ sở hữu thẻ tín dụng, bao gồm cả thông tin giao dịch.
 • Việc này cũng bao gồm chia sẻ thông tin của Quý khách với những người khác liên quan đến, hoặc trong các cuộc thương lượng, sáp nhập, bán tài sản của công ty, hợp nhất hoặc tái cấu trúc, cấp vốn, hoặc mua lại tất cả hoặc một phần công việc kinh doanh của chúng tôi bởi hoặc vào một công ty khác.

5. Có sự đồng ý của Quý khách

MoMo có thể chia sẻ thông tin của Quý khách không theo các quy định trong chính sách này nếu chúng tôi thông báo cho Quý khách và Quý khách đồng ý với việc chia sẻ này.

VI. LỰA CHỌN QUYỀN RIÊNG TƯ

Tóm tắt: MoMo cung cấp Quý khách quyền lựa chọn chia sẻ thông tin với MoMo và nhận thông báo từ MoMo, bao gồm:

 • Các quyền trong thiết bị
 • Dừng nhận bản tin tiếp thị
 • Dừng nhận thông báo trong ứng dụng
 • Các quyền trong thiết bị

Chi tiết: MoMo cung cấp Quý khách quyền lựa chọn cài đặt hoặc cập nhật:

1. Các quyền trong thiết bị

Hầu hết các nền tảng di động (iOS, Android, v.v.) đều quy định một số loại dữ liệu mà các ứng dụng không thể truy cập nếu không có sự đồng ý của người dùng. Và các nền tảng này có các hệ thống cấp quyền khác nhau để nhận được sự đồng ý của người dùng. Nền tảng iOS sẽ cảnh báo cho Quý khác khi ứng dụng MoMo lần đầu tiên muốn truy cập vào một số loại dữ liệu và sẽ cho Quý khách lựa chọn đồng ý (hoặc không) với yêu cầu đó. Nền tảng Android sẽ thông báo cho Quý khách về các quyền mà ứng dụng MoMo yêu cầu trước khi Quý khách sử dụng ứng dụng đó lần đầu, và việc Quý khách chấp nhận sử dụng ứng dụng nghĩa là Quý khách đã đồng ý.

2. Chỉnh sửa thông tin cá nhân

Nếu Quý khách chưa liên kết tài khoản ngân hàng với tài khoản MoMo, hoặc chưa xác thực tài khoản tại Điểm Giao Dịch MoMo, Quý khách có thể cập nhật hoặc chỉnh sửa họ tên, số CMND, ảnh đại diện, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, email kết nối với tài khoản MoMo của mình trong mục “Thông tin cá nhân” trên ứng dụng MoMo. Nếu Quý khách đã liên kết tài khoản ngân hàng với tài khoản MoMo, hoặc đã xác thực tài khoản tại Điểm Giao Dịch MoMo, Quý khách có thể chỉnh sửa các thông tin này ngoại trừ họ tên và số CMND.

3. Dừng nhận bản tin tiếp thị

Quý khách có thể chọn dừng nhận email tiếp thị từ MoMo bằng cách nhấp vào liên kết “hủy đăng ký” trong email. Xin lưu ý rằng nếu Quý khách chọn dừng nhận, MoMo vẫn gửi cho Quý khách các email không liên quan đến tiếp thị, như thông tin bảo mật về tài khoản của Quý khách và cảnh báo khi tài khoản của Quý khách được đăng nhập trên thiết bị khác.

4. Dừng nhận thông báo trên ứng dụng

Quý khách có thể chọn dừng nhận thông báo trên ứng dụng (notification) từ MoMo bằng cách nhấp vào nút Thông báo trong mục “Cài đặt ứng dụng” trên ứng dụng MoMo. Lưu ý là Quý khách có thể bật lại thông báo bất cứ lúc nào.

VI. CÁC THAY ĐỔI ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA CHÚNG TÔI

MoMo có thể sửa đổi hoặc cập nhật Chính sách bảo mật này. Nếu có những thay đổi lớn, MoMo sẽ thông báo cho bạn qua ứng dụng MoMo hoặc email. Trong phạm vi được pháp luật hiện hành cho phép, việc Quý khách tiếp tục sử dụng các dịch vụ của MoMo đồng nghĩa với việc Quý khách đồng ý với các nội dung cập nhật của chính sách này.