Ngày 11/11

Để Mị nói cho mà nghe, Tết năm nay Mị không cần thẻ

Từ ngày có Ví điện tử MoMo, từ thành đô đến ngoại ô, đi mô cũng dễ, thấy mình bớt “tồ”.

Nay book vé rẻ, đến Tokyo, book vé thì dễ, người yêu ở mô, mau mau nhào vô! Khác với Hoàng Thùy Linh, nay có Ví điện tử rồi, tôi sẽ hát “Để Mị nói cho mà nghe, Tết năm nay Mị không cần thẻ”.

Ngày 21/11

Chẳng phiền dù không mang tiền

Mấy lần đi làm về trễ, người ủ ê, đầu cũng đê mê nên vô cửa hàng tiện lợi mua đồ cho dễ.

Đêm khuya, dù một mình, một miền, dù không mang tiền nhưng có Ví MoMo nên cũng không quá phiền.

Ngày 31/12

Hết đau đớn với hóa đơn

Cuối năm, hàng chục hóa đơn điện nước chết băm lại đến ghé thăm. May sao có Ví điện tử, hóa đơn nào cũng nhanh chóng được “xử”, không lo nhừ tử, sao bạn không thử?!

Icon