MoMo - Chuyển nhận tiền
Qua di động
Đơn giản    An toàn    Riêng tư
  
  
  
     

Dịch vụ được cung cấp và đảm bảo bởi:         

Tại sao nên dùng MoMo?
Gửi nhận tiền siêu nhanh, đơn giản thông qua số điện thoại di động;
Nạp tiền, rút tiền từ tài khoản ví MoMo dễ dàng thông qua 2000 điểm giao dịch MoMo
và tài khoản ngân hàng;
Hỗ trợ tính năng nhắc thanh toán hóa đơn hàng tháng và thanh toán nhanh tiền điện,
nước, internet, điện thoại… chỉ với một lần bấm;
An toàn tuyệt đối với mã PIN truy cập 6 chữ số. Ứng dụng được thiết kế bảo mật 256bit
theo chuẩn ngân hàng và chứng nhận bảo mật Verisign;
Đơn giản, an toàn, riêng tư.